Bli medlem

Ditt medlemskap är viktigt, för det lokala konstlivet!

GALLERI KVIS drivs av ideella krafter och är därför helt och hållet beroende av att vi är så många medlemmar som möjligt. Ditt medlemskap är lika värdefullt oavsett om du vill vara stödmedlem eller om du vill vara med och påverka genom aktivt engagemang. Att du är konstnär är inget krav, det räcker att du är intresserad av konst!

Du blir medlem genom att sätta in 140 kronor på bankgiro 5621- 1964. Medlemsavgift från och med år 2024 kommer att vara 140 kronor.

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer!

För säkerhets skull sänd även namn, adress och e-postadress+ vilken dag du betalt in, i ett e-postmeddelande kvis@gallerikvis.se då adress inte alltid syns på formuläret vi får från banken.

Vill du också engagera dig, vara med och påverka konst- och kulturliv som aktiv medlem i GALLERI KVIS? Hör av dig till oss i styrelsen, kvis@gallerikvis.se

Som medlem får du automatiskt en lott till konstlotteriet där du kan vinna fina priser. Nästa dragning kommer att äga rum under adventshelgen 2023 och då är det de som är närvarande eller har skickat ombud som deltager i lotteriet.

Välkommen!