Styrelsen

Ordförande

Christina Forsberg

mobil: 070-2354753 (kontaktperson vid hämtning av nycklar till galleriet)

Vice ordförande och kassör/medlemsregister

Therese Linnér

Sekreterare

Maria Eiman

Ledamöter

Corinna Pernung

Hanna Svärd Nilsson

Christina Karlsson (webbansvarig)

Suppleant

Lise Jörgensen

Valberedning

vakant

Besöksadress: Grönegatan 9, 233 35 SVEDALA

Postadress: GALLERI KVIS c/o  Christina Forsberg

GALLERI KVIS /co Christina Forsberg, Sören Hansgatan 233 31 SVEDALA

e-post: kvis@gallerikvis.se

Galleri KVIS styrelse 2022: Från vänster Yvonne Fors, Ulrika Liljenström, Margaretha Persson, Christina Karlsson, Therese Linner och Christina Forsberg. (Maria Eiman saknades vid fototillfället)

Galleri KVIS styrelse 2020: Ordförande Christina Karlsson , vice ordförande Ulrika Liljenström, ledamot Christina Forsberg, kassör Eva Bengtsson, sekreterare Margaretha Persson, ledamot Yvonne Fors och suppleant Ulf Andersson
Galleri KVIS styrelse 2019 Bakre raden: Eva Bengtsson-kassör, Margaretha Persson-sekreterare, Ulrika Liljenström- vice ordförande,. Främre raden: Yvonne Fors-Ledamot, Ann-Magreth Albin-ledamot, Christina Karlsson-Ordförande, Christina Forsberg-suppleant
GALLERI KVIS styrelse 2018: Ordf. Christina Karlsson, Yvonne Fors, Ingegerd Andersson, Ewa Lennerling, Ann-Magreth Albin, Eva Bengtsson, Margaretha Persson och Ulrika Liljenström
GALLERI KVIS styrelse 2017. Från vänster: Lars Persson, Ewa Lennerling, Ordf. Christina Karlsson, Mia Löfstedt, Eva Bengtsson, Margaretha Persson, Ulrika Liljenström och Ann-Magreth Albin
GALLERI KVIS styrelse 2016. Från vänster: Ulrika Liljenström, Eva Bengtsson, Margaretha Persson, Ordf. Christina Karlsson, Lars Persson, Leif Lindén och Ann-Magreth Albin. (Greta Wetterlöf Rhodin saknas