Vill du delta med alster i samlingsutställningen, Affordable Art?

Är du medlem och vill vara med och ställa ut på Samlingsutställningen Affordable art (ung. Prisvärd konst/Konst för alla)? Dina konstverk får kosta max 1000 kr/st men gärna mindre.

Affordable art-utställningen pågår över tre helger, med vernissage lördagen den 26 mars  och finissage söndagen den 10 april 2022.

Utställningen kommer att vara öppen på lördagar och söndagar kl 11-15.

Vi räknar med att varje deltagare får plats med ca 4 alster, beroende på storlek. 

För att delta:
1, Betala in medlemsavgift för 2022 (100 kr) om du inte redan gjort det. BG 5621-1964. Senast 25/2. Ange namn och adress.

2, Maila kvis@gallerikvis.se senast 25/2 och meddela att du vill delta i Affordable art utställningen. Ange namn, typ av alster (måleri, skulptur etc.) samt antal alster.

3, Betala in avgiften för deltagande, 150 kr per person. Betalas in till BG 5621-1964 senast 20/3. Ange ”affordable art”, namn och adress vid betalning.

4, Inlämning av alster söndagen den 20 mars kl 13-15. Märk dina alster med namn, teknik, titel och pris på baksidan. Alla alster ska ha upphängningsanordning.
I samband med inlämningen kommer det att finnas en lista där du kan skriva upp vilka tider du kan vara på galleriet och vakta utställningen; en eller två halvdagar – 11-13 el 13-15. (obligatoriskt). Representant från styrelsen är dock på plats och öppnar och stänger utställningen.

Hälsningar

Styrelsen i Galleri KVIS

Till minne av Ulf Andersson

Ibland hejdar tiden sig ett slag och därefter blir inget sig likt. Vår varmt uppskattade styrelsemedlem Ulf Andersson har gått bort. Vi har mist en engagerad konstvän som varit betydelsefull och tillfört mycket gott i Galleri KVIS. En engagerad kraft som inspirerat och engagerat oss alla med sina fantastiska målningar.

Vi är tacksamma över de år du varit engagerad i styrelsen och vi kommer att sakna dig! Tack för att ditt fina engagemang i Galleri KVIS!

Vila i frid <3

Galleri KVIS styrelse