Årsmöte

Inbjudan till Galleri KVIS årsmöte
Årsmötet hålls i galleriets lokaler på Grönegatan 9 i Svedala, torsdagen 14 mars
klockan 19:00.
Vi vill gärna bjuda på fika och behöver då veta hur många medlemmar som önskar delta
på mötet. Anmäl dig till kvis@gallerikvis.se senast söndag 10 mars.
Motioner till mötet skickas även de till kvis@gallerikvis.se
Vänligen observera att inbjudan endast gäller dig som betalat medlemsavgift för 2024.

Har du glömt betala men vill förlänga ditt medlemskap så går det fint att betala
in 140kr på bankgiro 5621-1964 eller swisha motsvarande summa till 123 120 17 55.
Under året som gått har styrelsen arbetat om och utvecklat föreningens stadgar. De
bifogas inbjudan och vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt läser dem inför
mötet. På årsmötet kommer vi att besluta huruvida de nya stadgarna kan börja gälla
eller inte.
Vi söker fortfarande efter någon som skulle kunna tänka sig att agera valberedning; på
egen hand eller tillsammans med någon annan medlem. Hör gärna av dig om du är
intresserad av att hjälpa till i föreningen på ett eller annat sätt!


Välkommen!
Styrelsen för Galleri KVIS 2023
Christina Forsberg
Therese Linnér
Christina Karlsson
Maria Eiman
Corinna Pernung
Hanna Svärd Nilsson
Lise Jörgensen